header

Home

Is je kind door omstandigheden emotioneel uit balans geraakt en lukt het even niet om goed in evenwicht te komen?
Dan kan Just BE jeugdcoaching hem of haar helpen om weer op twee benen te staan.
Want wie stevig op zijn benen staat, kan tegen een stootje!
Jeugdcoaching is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 15 jaar die niet lekker in hun vel zitten of uit balans zijn geraakt door omstandigheden.
Omstandigheden kunnen van binnenuit komen, zoals onzekerheid en faalangst. Maar ze kunnen ook extern van aard zijn, zoals een echtscheiding, pesten of een overlijden.
Mijn doel is om je kind vrijer, met meer zelfvertrouwen en evenwichtiger de wereld in te laten gaan.
Gewoon weer durft te zijn wie hij of zij is.
Just BE!

Over mij

Mijn naam is Janine van den Brink, moeder van 3 volwassen kinderen.
Ik heb een pedagogische achtergrond. In 1990 ben ik afgestudeerd aan de Pedagogische Academie Basisonderwijs. Daarna ben ik als groepsleerkracht 25 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs.
In maart 2016 heb ik de opleiding kindercoach afgerond.
In juni 2016 heb ik de basis- en verdiepingstraining rouw- en verliesverwerking kind en puber gevolgd bij buro Nazorg.
Daarnaast heb ik meerdere aanvullende workshops gevolgd op het gebied van kindercoaching.

Ik ben gecertificeerd bikkeltrainer en gecertificeerd "ik leer leren" trainer
voor meer informatie www.bikkeltrainingen.nl en www.ikleerleren.nl.

Ik gebruik mijn opleiding en trainingen als theoretische basis maar ik werk vooral vanuit mijn intuïtie, mijn gevoel. 

 

Voor wie?

Jeugdcoaching is laagdrempelig toegankelijk, ieder kind of jongere die even een steuntje in de rug kan gebruiken, kan bij mij terecht.

Een jeugdcoach biedt hulp als uw kind …
- gespannen is
- bang is
- boos is
- opstandig en dwars is
- op zoek is naar zichzelf
- veel piekert
- moeilijke/moeizame omgang met andere kinderen heeft
- te maken heeft met een scheiding
- te maken heeft met ziekte of overlijden van een familielid of een vriend 
- onzeker of faalangstig is
- weinig zelfvertrouwen heeft
- zich moeilijk kan concentreren
- anderen pest of wordt gepest
- stil en teruggetrokken is
- slecht slaapt
- hooggevoelig is
Kort samengevat komt het er op neer dat de jeugdcoach kinderen helpt die op emotioneel of sociaal gebied problemen ondervinden.

Werkwijze

Een coachingstraject begint met een intakegesprek. Samen met u als ouder proberen we hierin helder te krijgen wat er speelt en waar we naar toe willen. Hierna kunnen we een vervolgafspraak maken voor uw kind.
Ieder kind en elke situatie is anders, dus is het moeilijk te zeggen hoeveel sessies er precies nodig zijn.

Ik richt me niet op wat er niet goed gaat, maar ga op zoek naar de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind! Hoe leert het kind zelf de oplossing te vinden om met de moeilijkheden om te gaan?
Daar gaan we samen op een creatieve manier naar op zoek!

Soms zijn twee sessies voldoende, soms meerdere. Na vijf sessies met het kind (of eerder) volgt een eind- of tussenevaluatie met u als ouder. Hierin bespreken we de ervaringen tot nu toe, geef ik mogelijke adviezen aan u als ouder en maken we indien nodig een vervolgafspraak.

Verschillende werkvormen die ik gebruik zijn o.a.: spel, tekenen en schilderen, boetseren, verhalen en prentenboeken, visualisaties en bewegingsoefeningen. Ook gebruik ik het 'COACHEE!-spel' van Jeannette Bakker-Stam (www.kindercoachmethode.nl), waarvoor ik de licentie heb behaald om dit spel in te zetten in mijn praktijk.

Trainingen

Faalangsttraining "Koele bikkels"
Deze training kan individueel maar ook in groepsverband gedaan worden. Groepsgrootte tussen de 4 en 6 deelnemers.
De inhoud van de training wordt aangepast aan leeftijd en niveau.
Er zal een training in groepsverband gegeven worden voor kinderen tussen 8 en 12 jaar
en één voor jongeren tussen 12 en 15 jaar.
De bikkeltraining "Koele Bikkels" is gericht op faalangst maar heeft ook een positief effect op de weerbaarheid,
sociale vaardigheden en redzaamheid van uw kind.
Tijdens de training zal uit de werkmap "Koele bikkels" gewerkt worden. Hierin komen
gespreksvormen, creatieve werkvormen en allerlei soorten spel aan de orde.
Het doel van de training is dat uw kind na afloop met meer vertrouwen in zichzelf verder kan.
Met zelfvertrouwen opkomen voor jezelf!

Opbouw faalangsttraining:
- Een kennismakingsgesprek
- Deel 1 training: Wat is jouw faalangst?
- Deel 2 training: Piepmiep gedachten en bikkel gedachten.
- Deel 3 training: Hoe ontspan je?
- Deel 4 training: Maak je eigen plan.
- Evaluatie bijeenkomst

De brugklastraining
Bij de brugklastraining wordt gebruik gemaakt van het boek Brugklas Bikkels.
Aan de hand van dit boek worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld.
- Wat verandert er als je naar de brugklas gaat?
- Hoe kun je relativeren?
- Hoe maak je een goede eerste indruk?
- Hoe kun je nieuwe vrienden maken?
- Hoe kom je zelfverzekerd over?
- Het GGGG- model. Wat zijn helpende gedachten?
- Social media, hoe ga je daar mee om?

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur.
De eerste 4 bijeenkomsten vinden plaats voordat je naar de brugklas gaat. Je maakt dan je eigen plan van aanpak.
De andere 3 bijeenkomsten zijn als je al in de brugklas zit, dus na de zomervakantie.

De “Ik leer leren” training
Voor ieder kind dat te maken krijgt met leren, is het een noodzaak om te leren hoe te leren. 
De Ik leer leren training is uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op leertaken vanaf groep 8 en de brugklas.

Wat leer je van de Ik leer leren training:
- Bedenken wat je wilt leren
- Leren plannen en organiseren van je huiswerk
- Leren op een handige manier informatie te onthouden en reproduceren
- Leren hoe je je gemakkelijker kunt concentreren
- Waarom en hoe je kunt leren
- Wat je nodig hebt om leren leuk te vinden
- Inzicht krijgen in waarom het tot dusver niet lukte om te leren
- Manieren om faalangst te overwinnen
- Luisteren naar anderen en ontdekken hoe je verschillend kunt omgaan met leren
- Heel, heel veel tips, trucs, oefeningen en onderzoeken
Wanneer je weet wat je leerstrategie is, pak je je huiswerk effectiever aan.

Er zijn twee manieren om de training te volgen
- Een groepstraining
- Een individueel coachingstraject

Het werkboek wordt als handleiding binnen de training gebruikt en staat boordevol oefeningen, testen, tips en trucs. 
Dit werkboek is als naslagwerk zeer waardevol na de groeptraining of een individueel traject.

Tarieven

Individuele Jeugdcoaching:
Kennismakingsgesprek        - gratis
Intakegesprek (1 uur)           - €47,50
Coaching per sessie (1 uur) - €47,50

Ik leer leren:
Volledige “Ik leer leren” training (5 sessies á 1,5 uur) - €150,- 
Werkboek “Ik leer leren” (verplicht bij deelname)        - €32,50

Bikkeltrainingen:
Faalangsttraining Koele Bikkels (6 sessies á 1,5 uur)    - €165,-
Brugklastraining Brugklas Bikkels (7 sessies á 1,5 uur) - €175,-

De “Ik leer leren” training en de Bikkeltrainingen kunnen in groepsverband maar ook indidvidueel gedaan worden.

Algemene voorwaarden:
Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. U ontvangt een digitale factuur na elke sessie, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur moet binnen 14 dagen worden betaald.

Als uw kind verhinderd is dan kunt u dit tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Binnen 24 uur worden de kosten in rekening gebracht in verband met de gereserveerde tijd.